Welkom bij Hart voor Hulpverleners

Welkom op de site Hart voor Hulpverleners. Nog steeds worden medewerkers uit de zorg- /hulpverlening regelmatig geconfronteerd met agressie of geweld. Wij vinden dat dit niet geaccepteerd mag worden en dat dit niet langer zo door kan gaan. Er is door o.a. ambulancepersoneel een duidelijk signaal afgegeven dat dit niet langer wordt getolereerd en wij vinden dat zij daarin gesteund moeten worden.

“Het welbewust verbaal uiten, gebruiken van fysieke kracht of macht, dan wel het dreigen daarmee, gericht tegen een werknemer, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak, hetgeen resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, de dood of psychische schade.”
Aldus de definitie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor geweld tegen mensen met een publieke taak.

Jaarlijks heeft ongeveer 65% van de hulpverleners in Nederland te maken met agressie en geweld. Dit is natuurlijk 65% te veel. Hoewel de statistieken door verschillende partijen gemeten worden en hierdoor soms wat kunnen verschillen is er één ding zeker, geweld tegen hulpverleners komt steeds vaker voor. Hulpverleners horen hun werk uit te kunnen voeren zonder gehinderd te worden. De gevolgen van dit geweld zijn niet alleen merkbaar in hun werksituatie maar het gaat zelfs zo ver dat ook hun privéleven eronder lijdt.

Hart voor Hulpverleners is bedoeld voor iedereen die tegen het geweld is dat vandaag de dag met steeds grotere regelmaat gebruikt word tegen ambulance- en ziekenhuispersoneel, maar ook tegenover alle andere zorg- / hulpverleners.

Hoe kan jij helpen?

M-affiche.indd

Stel, je bent getuige van agressie of geweld. Je ziet bijvoorbeeld dat een werknemer van een ambulance, brandweer of politie klappen krijgt. Wat kun je daar tegen doen? Jouw rol is hierbij cruciaal.

Politie
Door melding te doen bij de politie kunnen daders serieus worden aangepakt. Ga dus naar de politie of bel ze via 0900-8844. 

Beelden van een incident kunnen opsporing van de daders bespoedigen. Pak je mobiel en zet de belager op film/foto.

Anoniem
Er kunnen redenen zijn waarom je niet naar de politie kan of durft. Bijvoorbeeld omdat je niet wilt dat je naam in een dossier terecht komt. In dat geval is anoniem bellen naar M.0800-7000 een veilig alternatief.

Voor meer informatie: Meld Misdaad Anoniem 

K-liber4life ft Michael Bryan - Denk na!

Speciale videoclip met een hart voor hulpverleners.

Wist u dat?!

In 2006 zijn er 2.284 incidenten geregistreerd met 1.632 slachtoffers. 70% van de slachtoffers is zorgverlenend personeel.

40% van het zorgpersoneel krijgt te maken met lichamelijk geweld. Dat is 8 keer zoveel als de normale beroepsbevolking.

53% van het zorgpersoneel krijgt te maken met intimidatie! Dat is 2,5 keer zoveel als de normale beroepsbevolking.

Bron: databestand NEA 2006

Burgerinitiatief

Hart voor Hulpverlening is een initiatief van een groep burgers. Die zich stoort aan de agressie tegen hulpverleners.