"Hart voor Hulpverleners" is bedoeld voor iedereen die tegen het geweld is dat vandaag de dag met steeds grotere regelmaat gebruikt wordt tegen hulpverleners

NS medewerkster loopt heel Nederland door

Om aandacht te vragen voor agressie en geweld in het OV loopt conductrice Priscilla 521 kilometer langs verschillende stations in Nederland.
Lees meer

Aantal geweldsincidenten tegen politie licht gedaald

Dat klinkt positief en dat moeten we ook zijn maar in 2023 kregen 12.265 politiemedewerkers te maken met agressie en geweld.
Lees meer

Conducteur NS mishandeld

17-4-'24 Afgelopen zondag is een vrouwelijke conducteur mishandeld door een groep jongeren.
Lees meer

Zorgprofessionals blijven grote problemen met agressie houden

Werkgevers moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat verzorgenden en verpleegkundigen hun werk veilig en verantwoord kunnen doen Meer dan de helft van de zorgprofessionals kreeg het afgelopen jaar maandelijks of vaker te maken met een vorm van agressie. Dat varieerde van schelden en schreeuwen tot aan spugen, doodsbedreigingen of fysiek geweld. Dit blijkt uit een peiling van NU’91 in samenwerking met WNL. Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91, noemt de resultaten schokkend.
Lees meer

Agressieprotocol

De norm 'Stop Agressie Samen' Hoe leg je een agressie beleid als organisatie vast? De Arbowet verplicht werkgevers om een agressie beleid te maken. Zodat medewerkers hun werk veilig kunnen doen. De norm 'Stop Agressie Samen' helpt om duidelijke en gelijke grenzen te stellen bij agressie en geweld.
Lees meer

Geweld tegen NS-medewerkers weer toegenomen, 'schokkend en onacceptabel'

Opnieuw zijn er meer geweldsincidenten tegen NS-medewerkers geregistreerd. Vorig jaar ging het om 1042 meldingen, een stijging van 8 procent ten opzichte van 2022, bevestigt de NS na berichtgeving in De Telegraaf.
Lees meer

Politie, brandweer en ambulancediensten zijn geweld oud en nieuw spuugzat.

Nu de jaarwisseling wederom is geweest zien de politie, brandweer en ambulancediensten een duidelijk verband tussen vuurwerk en geweld.
Lees meer

Tienduizend verdachten van geweld tegen agenten, boa's en ambulancepersoneel

Bijna 10.000 mensen hebben zich volgens het Openbaar Ministerie vorig jaar schuldig gemaakt aan geweld tegen mensen met een publieke taak. Het OM telde in 2022 ruim 9900 verdachten van geweld tegen bijvoorbeeld politieagenten, boa's en ambulancemedewerkers. Dat is een lichte toename ten opzichte van 2019, toen het Openbaar Ministerie nog 9500 verdachten registreerde. Meestal gaat het om verbale agressie, zoals schelden of dreigen. Een op de drie verdachten gebruikte volgens het OM fysiek geweld.
Lees meer

Online agressie via sociale media

Scheldtirades op Twitter of Facebook. Bedreiging via een internetforum. Onverwachts een bewerkte foto of filmpje van jezelf terugzien op Google of YouTube. Ambtenaren maken het regelmatig mee. Online belediging of bedreiging bereikt al gauw een groot publiek. En kan daardoor veel emotionele schade aanrichten. Het is dus belangrijk om agressie via sociale media zoveel mogelijk te voorkomen. En om snel in actie te komen als het toch gebeurt.
Lees meer

Jonge Haagse boa’s in lastige situaties

Misschien is u dit recent in de media opgevallen. Jonge Haagse boa’s in lastige situaties: ‘Een man sneed zich tot op het bot open’
Lees meer

Verkeersregelaars eisen meer respect

De Nederlandse BOA Bond meldt dat er weinig tot geen respect is voor verkeersregelaars in Nederland; ''Onwetendheid over hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij burgers zijn de voornaamste oorzaken hiervan''.
Lees meer

Boa-bonden komen op voor eigen medewerkers

Op 11 februari jl maakte de Nederlandse Boa-bond melding van het volgende artikel. ''Meld onveilige werksituatie bij sluiting horeca aan Boa-bonden''
Lees meer

Slogan al tien jaar actueel

’’Hart voor Hulpverleners is bedoeld voor iedereen die tegen agressie /geweld is dat wordt gebruikt tegen hulpverleners’’. Deze slogan is al 10 jaar oud maar helaas nog altijd actueel. Eigenijk moeten we zeggen dat dit geldt voor iedereen die werkzaam is in een publieke taak. Het betreft dus niet alleen politie, brandweer en ambulancemedewerkers maar ook Boa’s, verkeerregelaars, mensen die werken in het openbaar vervoer en vergeet vooral zorgpersoneel niet.
Lees meer

Meer organisaties hebben te maken met agressie en geweld

Het is al lang niet meer zo dat Politie, Brandweer en Ambulance-diensten als enige doelwit zijn van agressie en geweld.
Lees meer

Dankbetuiging

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan 10 jaar Hart voor Hulpverleners. Wij willen iedereen die afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van Hart voor Hulpverleners enorm bedanken voor hun inzet. De mensen van het eerste uur, de redactiecommissie, bedrijven en organisaties, de media, marketing, hulpdiensten en overheden. Mede door uw inzet en bijdrage hebben wij ons kunnen ontwikkelen. Nogmaals veel dank. Dit inspireert ons om door te gaan met het goede werk.
Lees meer

Veel geweld tegen politie door hooligans

Tientallen NEC-aanhangers zochten 17 oktober j.l. de confrontatie met de politie na verloren wedstrijd. De politie werd bekogeld met stokken en stenen en een politiebus moest het ontgelden. 
Lees meer

Samen werken aan recht en veiligheid

Een productie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de Taskforce Onze hulpverleners veilig. Klik op de button Lees meer voor de video ( 02:26 min ).
Lees meer

Wet uitbreiding taakstrafverbod

Dit wetsvoorstel breidt in het Wetboek van Strafvordering het huidige taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven uit naar elke vorm van fysiek geweld tegen personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.
Lees meer

Proef met wapenstok voor BOA’s in januari van start in tien gemeenten

Vanaf uiterlijk januari krijgen start in tien Nederlandse gemeenten een proef waarbij boa’s in de openbare ruimte de beschikking krijgen over de korte wapenstok. Deze pilot zal worden uitgevoerd voor de duur van één jaar. De opgedane ervaringen en de evaluatie van de pilot dienen als input voor nieuwe regelgeving over bewapening en uitrusting van de boa’s.
Lees meer

Politiemedewerkers ontvangen 300 euro bonus voor inzet tijdens coronacrisis

Als blijk van waardering stelt minister Grapperhaus van justitie een eenmalige bonus beschikbaar voor politiemedewerkers.
Lees meer

De Nederlandse corona -maatregelen: basisregels voor iedereen

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: Hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte.
Lees meer

Respect voor zorgmedewerkers in coronatijd

Tijdens de coronacrisis kunnen we allemaal zien hoe belangrijk medewerkers in de zorg zijn. Ze staan letterlijk dag en nacht voor ons klaar.
Lees meer

Gevangenisstraffen voor bedreiging met besmetting coronavirus

De politierechter veroordeelt een 46-jarige man uit Zutphen en een 32-jarige man uit Biddinghuizen voor onder meer het bedreigen van politieagenten om ze met het coronavirus te besmetten.
Lees meer

Aangifte doen tijdens corona maatregelen

Nederland - U bent nog steeds van harte welkom op onze bureaus om aangifte te doen. Ook wij volgen het RIVM-advies en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Schud daarom geen handen, houd gepaste afstand en overweeg of u wij u op een andere manier kunnen helpen.
Lees meer

Een politieagent en een beveiliger uit Limburg zijn afgelopen weekend mishandeld

21-10-2019| De mishandeling van de agent vond plaats op de markt in Maastricht, de dader kon worden aangehouden. De politieagent doet aangifte. In Sevenum werd een beveiliger mishandeld, twee incidenten in een weekend.
Lees meer

Mishandeling in Noord Holland

20-10-2019| Twee politieagenten zijn mishandeld tijdens hun werkzaamheden. De incidenten vonden plaats in Zaandijk en Haarlem. In Haarlem betrof het een caféruzie waarbij een agent vanuit het niets hard werd geslagen. In Zaandijk werd een agent mishandeld door middel van een slag op zijn hoofd en dat zelfs op het politiebureau. Ook hier heeft de […]
Lees meer

Celstraf voor geweld tegen hulpverleners

De ministers Dekker van Rechtsbescherming en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid doen een wetsvoorstel om geweldplegers tegen hulpverleners bij veroordeling altijd celstraf te geven. De ministers willen dat geweldplegers tegen politie, brandweer en ambulancepersoneel veel zwaarder gestraft worden.
Lees meer

Minister Grappenhaus van justitie en veiligheid zet speciaal team op moord van advocaat

Naar aanleiding van de moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B. heeft de minister een speciaal team laten samenstellen onder leiding van het NCTV ( Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Dit team gaat zich bezighouden met de beveiliging van advocaten. Het team krijgt hiervoor speciale bevoegdheden. De moord op advocaat Derk Wiersum wordt gezien als een aanslag op de rechtstaat. Tevens wordt gekeken naar betrokken beroepsgroepen die hun werkzaamheden veilig moeten kunnen uitvoeren. De minister toonde op een emotionele manier zijn medeleven naar de familie van de vermoorde advocaat.
Lees meer

Bedreiging van doktersassistenten en zorgverleners

Bijna iedere doktersassistent heeft ermee te maken, schelden, bedreigen, spugen of andere vormen van geweld. In sommige gevallen wordt zelfs hulp van de politie ingeroepen. Gevoel van angst en onveiligheid. Doktersassistenten en zorgverleners in huisartsenpraktijken en dokterspraktijken hebben regelmatig te maken met een vorm van geweld. Hierdoor voelen zij zich vaak angstig en onveilig.
Lees meer

Minister wil hogere straffen voor bedreigen van burgemeesters

Minister van Justitie en Veiligheid Grappenhaus wil straffen voor het bedreigen van burgemeesters verdubbelen. Deze strafverhoging moet er voor zorgen dat bedreigingen tegen burgemeesters snel en sterk afnemen. De impact van een bedreiging is voor de burgemeester zeer groot. Grappenhaus wil zelfs dat bedreigers direct onder curatele komen te staan zodra ze zijn opgepakt. Het […]
Lees meer

Ambulancechauffeur Ron met pensioen: 'Mooiste beroep, maar meer agressie en werkdruk'

De Bijlmerramp, de brand in Volendam en veel drugsincidenten in de stad. Ambulancechauffeur Ron Sitek gaat na 38 jaar met pensioen. Het is voor hem nog steeds de mooiste baan die er is, maar met de toenemende werkdruk en de agressie naar ambulancepersoneel is het werk er niet gemakkelijker op geworden.
Lees meer

Kogelvrije vesten voor ambulance-personeel

Personeel van ambulances in heel Nederland krijgt kogel- en steekwerende vesten aangeboden. Zuid-Limburg is de eerste regio die tot de aanschaf daarvan overgaat. Op termijn volgt de rest van ons land.
Lees meer

Rechters straffen zwaarder bij geweld tegen hulpverleners

De discussie rond het zwaarder straffen van geweld tegen hulpverleners als agenten, ambulancepersoneel en andere mensen met een publieke taak laait regelmatig weer op. Het idee dat daar vaak een ‘te lichte’ straf op staat is gemeengoed en er gaan stemmen op dat op dit soort geweld altijd celstraf moet staan. Maar zijn die straffen wel zo licht? Hoe weegt de rechter dit mee in het strafoordeel? Rechter Elianne van Rens legt uit.
Lees meer

Geweld tegen hulpverleners

Den Haag - Elk jaar bereidt de politie zich voor op een zo veilig mogelijk verloop van de jaarwisseling. Geweld rond de jaarwisseling blijft nadrukkelijk de aandacht van de politie vragen, zowel tussen burgers onderling als het gebruik van geweld tegen hulpverleners. Dit jaar was het aantal geweldsincidenten tegen de politie beperkt. Op meerdere plaatsen werd er vuurwerk naar de politie gegooid.
Lees meer

Leerlijn Brandweer op school

Brandweer op school is een doorlopende leerlijn over de brandweer. Op deze site vindt u filmpjes en opdrachten die leerlingen klassikaal (op het digibord) of individueel kunnen maken. Het doel van het lesmateriaal is dat leerlingen bewust omgaan met het voorkomen van brand en weten wat ze moeten doen als er toch brand uitbreekt. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de taken van de brandweer en leren ze over brandveiligheid op school en thuis.
Lees meer

Brandweer rukt 215 keer uit tijdens Nieuwjaarsnacht 2017-2018

BREDA - De brandweer is 215 keer uitgerukt voor brandmeldingen, ongevallen en stormschade. Dat laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten: 'Een rustige jaarwisseling'.
Lees meer

GGD EN BRANDWEER INFORMEREN OUDEREN OVER VEILIG WONEN

Thuis ben je veilig en kan je niets gebeuren. Althans dat denken we. Uit onderzoek blijkt dat er in huis heel wat ongelukken plaatsvinden. Vooral zelfstandig wonende ouderen lopen verhoogd risico op vallen in huis en op brand. Daarom gaven GGD en brandweer Kennemerland eind november 2017 voorlichting over brand- en valpreventie in een seniorencomplex in Heemstede.
Lees meer

Aanhouding na mishandeling van ambulancepersoneel

Een 46-jarige man uit Wassenaar heeft in een woning ambulancepersoneel belaagd. Hij is korte tijd later aangehouden, zo maakte de politie bekend.
Lees meer

Spreekbeurten op school

Wanneer je op school een spreekbeurt moet houden over sociale, maatschappelijke en thematische onderwerpen dan is het onderwerp “agressie en geweld tegen hulpverleners” daar heel geschikt voor. Op deze site staat veel informatie over dit onderwerp die je zou kunnen helpen om een spreekbeurt te maken.
Lees meer

Vrouw aangehouden bij woningbrand in Schiedam

In een woning aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan in Schiedam heeft brand gewoed. De brandweer zette twee blusvoertuigen in om de brand te bestrijden.
Lees meer
crossmenu