"Hart voor Hulpverleners" is bedoeld voor iedereen die tegen het geweld is dat vandaag de dag met steeds grotere regelmaat gebruikt wordt tegen hulpverleners

NS medewerkster loopt heel Nederland door

Om aandacht te vragen voor agressie en geweld in het OV loopt conductrice Priscilla 521 kilometer langs verschillende stations in Nederland.
Lees meer

Hart voor Hulpverleners organiseert project ''Helden in de zorg''

Veel mensen kennen Hart voor Hulpverleners t.b.v. politie, brandweer en ambulancedienst maar zoals bekend hebben veel meer mensen in een publieke en dienstverlenende functie te maken met agressie en geweld.
Lees meer

Zorgmedewerkers leggen twee minuten werk neer om geweld

Zorgmedewerkers hebben donderdag om 14.00 uur twee minuten hun werk neergelegd uit protest tegen geweld. Ze zijn dan stil en herdenken een medewerkster van een ggz-instelling in Heerlen, die vorige maand werd doodgestoken tijdens haar werk. NU'91, een beroepsorganisatie voor mensen die in de zorg werken, had haar achterban opgeroepen tot het stille protest om aandacht te vragen "voor de toenemende agressie richting zorgverleners". Voorzitter Femke Merel van Kooten wil dat er meer maatregelen worden genomen om zorgmedewerkers te beschermen. "Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen?" vraagt ze.
Lees meer

Aantal geweldsincidenten tegen politie licht gedaald

Dat klinkt positief en dat moeten we ook zijn maar in 2023 kregen 12.265 politiemedewerkers te maken met agressie en geweld.
Lees meer

Conducteur NS mishandeld

17-4-'24 Afgelopen zondag is een vrouwelijke conducteur mishandeld door een groep jongeren.
Lees meer

Zorgprofessionals blijven grote problemen met agressie houden

Werkgevers moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat verzorgenden en verpleegkundigen hun werk veilig en verantwoord kunnen doen Meer dan de helft van de zorgprofessionals kreeg het afgelopen jaar maandelijks of vaker te maken met een vorm van agressie. Dat varieerde van schelden en schreeuwen tot aan spugen, doodsbedreigingen of fysiek geweld. Dit blijkt uit een peiling van NU’91 in samenwerking met WNL. Femke Merel van Kooten, voorzitter van NU’91, noemt de resultaten schokkend.
Lees meer

Agressieprotocol

De norm 'Stop Agressie Samen' Hoe leg je een agressie beleid als organisatie vast? De Arbowet verplicht werkgevers om een agressie beleid te maken. Zodat medewerkers hun werk veilig kunnen doen. De norm 'Stop Agressie Samen' helpt om duidelijke en gelijke grenzen te stellen bij agressie en geweld.
Lees meer

Politie, brandweer en ambulancediensten zijn geweld oud en nieuw spuugzat.

Nu de jaarwisseling wederom is geweest zien de politie, brandweer en ambulancediensten een duidelijk verband tussen vuurwerk en geweld.
Lees meer

Tienduizend verdachten van geweld tegen agenten, boa's en ambulancepersoneel

Bijna 10.000 mensen hebben zich volgens het Openbaar Ministerie vorig jaar schuldig gemaakt aan geweld tegen mensen met een publieke taak. Het OM telde in 2022 ruim 9900 verdachten van geweld tegen bijvoorbeeld politieagenten, boa's en ambulancemedewerkers. Dat is een lichte toename ten opzichte van 2019, toen het Openbaar Ministerie nog 9500 verdachten registreerde. Meestal gaat het om verbale agressie, zoals schelden of dreigen. Een op de drie verdachten gebruikte volgens het OM fysiek geweld.
Lees meer

Agressie en geweld tegen onze hulpverleners

Geweld en agressie tegen politie en hulpverleners is onacceptabel. Dit wordt ook niet getolereerd. Hier dient de overheid op toe te zien. De politie en medewerkers met een publieke taak bieden hulp of service aan mensen die daar behoefte aan hebben.
Lees meer

Rotterdamse primeur: hart-longmachine in traumahelikopter moet tientallen levens redden

Een traumahelikopter op Rotterdam The Hague Airport heeft een landelijke primeur in handen: een mobiele hart-longmachine, die mensen met een hartstilstand een veel grotere kans op overleven biedt. "Patiënten die eigenlijk geen kans meer hebben", legt intensivist Erasmus MC Dinis Reis Miranda uit.
Lees meer

Meer organisaties hebben te maken met agressie en geweld

Het is al lang niet meer zo dat Politie, Brandweer en Ambulance-diensten als enige doelwit zijn van agressie en geweld.
Lees meer

Risicoinventarisatie en – evaluatie (RI&E)

Als werkgever hebt u de zorgplicht om te voorkomen dat uw personeel het slachtoffer wordt van intimiderend of gewelddadig gedrag. U moet een beleid voeren dat gericht is op het beschermen van medewerkers tegen agressie en de nadelige gevolgen hiervan. Dit kunt u doen aan de hand van de Risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) ziekenhuizen. De maatregelen die u neemt om de risico’s te beperken legt u vast in een plan van aanpak.
Lees meer

Dankbetuiging

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan 10 jaar Hart voor Hulpverleners. Wij willen iedereen die afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van Hart voor Hulpverleners enorm bedanken voor hun inzet. De mensen van het eerste uur, de redactiecommissie, bedrijven en organisaties, de media, marketing, hulpdiensten en overheden. Mede door uw inzet en bijdrage hebben wij ons kunnen ontwikkelen. Nogmaals veel dank. Dit inspireert ons om door te gaan met het goede werk.
Lees meer

Veel geweld tegen politie door hooligans

Tientallen NEC-aanhangers zochten 17 oktober j.l. de confrontatie met de politie na verloren wedstrijd. De politie werd bekogeld met stokken en stenen en een politiebus moest het ontgelden. 
Lees meer

Oproep: Initiatieven tegen agressie en geweld

Er zijn in Nederland steeds meer initiatieven tegen agressie en geweld tegen hulpverleners. Dat zijn professionele initiatieven maar ook steeds meer verenigingen, scholen en bedrijven zetten dit onderwerp op de kaart. Ook in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO ) past dit onderwerp.
Lees meer

Wanneer kan ik alarmnummer 112 bellen?

U belt het alarmnummer 112 voor spoedeisende hulp. Bijvoorbeeld als u of iemand anders dringend medische hulp nodig heeft. Bij brand. Of als u getuige bent van een misdrijf. Bijvoorbeeld mishandeling of inbraak.
Lees meer

10 jaar Hart voor Hulpverleners

Al ruim 10 jaar is Hart voor Hulpverleners actief in Nederland om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van agressie en geweld tegen onze hulpverleners. Dit gebeurt op zowel lokaal, regionaal als landelijk niveau.
Lees meer

Actieprogramma Taskforce Onze hulpverleners veilig

Maart 2021 De Taskforce Onze hulpverleners veilig heeft in samenspraak met de politie, boa’s en brandweer een actieprogramma opgesteld met als doel geweld en mishandeling van hulpverleners terug te dringen én Nederlanders ervan te doordringen dat nooit en te nimmer agressief gedrag richting hulpverleners geaccepteerd mag worden. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, boa’s en brandweer zien veel kansen en raakvlakken om hier in de Taskforce gezamenlijk mee aan de slag te gaan.
Lees meer

Wet uitbreiding taakstrafverbod

Dit wetsvoorstel breidt in het Wetboek van Strafvordering het huidige taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven uit naar elke vorm van fysiek geweld tegen personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.
Lees meer

Geweld tegen politie en hulpverleners

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect.
Lees meer

Politiemedewerkers ontvangen 300 euro bonus voor inzet tijdens coronacrisis

Als blijk van waardering stelt minister Grapperhaus van justitie een eenmalige bonus beschikbaar voor politiemedewerkers.
Lees meer

De Nederlandse corona -maatregelen: basisregels voor iedereen

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: Hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte.
Lees meer

Respect voor zorgmedewerkers in coronatijd

Tijdens de coronacrisis kunnen we allemaal zien hoe belangrijk medewerkers in de zorg zijn. Ze staan letterlijk dag en nacht voor ons klaar.
Lees meer

Gevangenisstraffen voor bedreiging met besmetting coronavirus

De politierechter veroordeelt een 46-jarige man uit Zutphen en een 32-jarige man uit Biddinghuizen voor onder meer het bedreigen van politieagenten om ze met het coronavirus te besmetten.
Lees meer

Aangifte doen tijdens corona maatregelen

Nederland - U bent nog steeds van harte welkom op onze bureaus om aangifte te doen. Ook wij volgen het RIVM-advies en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Schud daarom geen handen, houd gepaste afstand en overweeg of u wij u op een andere manier kunnen helpen.
Lees meer

Celstraf voor geweld tegen hulpverleners

De ministers Dekker van Rechtsbescherming en Grapperhaus van Justitie en Veiligheid doen een wetsvoorstel om geweldplegers tegen hulpverleners bij veroordeling altijd celstraf te geven. De ministers willen dat geweldplegers tegen politie, brandweer en ambulancepersoneel veel zwaarder gestraft worden.
Lees meer

Minister Grappenhaus van justitie en veiligheid zet speciaal team op moord van advocaat

Naar aanleiding van de moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B. heeft de minister een speciaal team laten samenstellen onder leiding van het NCTV ( Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid). Dit team gaat zich bezighouden met de beveiliging van advocaten. Het team krijgt hiervoor speciale bevoegdheden. De moord op advocaat Derk Wiersum wordt gezien als een aanslag op de rechtstaat. Tevens wordt gekeken naar betrokken beroepsgroepen die hun werkzaamheden veilig moeten kunnen uitvoeren. De minister toonde op een emotionele manier zijn medeleven naar de familie van de vermoorde advocaat.
Lees meer

Bedreiging van doktersassistenten en zorgverleners

Bijna iedere doktersassistent heeft ermee te maken, schelden, bedreigen, spugen of andere vormen van geweld. In sommige gevallen wordt zelfs hulp van de politie ingeroepen. Gevoel van angst en onveiligheid. Doktersassistenten en zorgverleners in huisartsenpraktijken en dokterspraktijken hebben regelmatig te maken met een vorm van geweld. Hierdoor voelen zij zich vaak angstig en onveilig.
Lees meer

Minister wil hogere straffen voor bedreigen van burgemeesters

Minister van Justitie en Veiligheid Grappenhaus wil straffen voor het bedreigen van burgemeesters verdubbelen. Deze strafverhoging moet er voor zorgen dat bedreigingen tegen burgemeesters snel en sterk afnemen. De impact van een bedreiging is voor de burgemeester zeer groot. Grappenhaus wil zelfs dat bedreigers direct onder curatele komen te staan zodra ze zijn opgepakt. Het […]
Lees meer

Ambulancechauffeur Ron met pensioen: 'Mooiste beroep, maar meer agressie en werkdruk'

De Bijlmerramp, de brand in Volendam en veel drugsincidenten in de stad. Ambulancechauffeur Ron Sitek gaat na 38 jaar met pensioen. Het is voor hem nog steeds de mooiste baan die er is, maar met de toenemende werkdruk en de agressie naar ambulancepersoneel is het werk er niet gemakkelijker op geworden.
Lees meer

Kogelvrije vesten voor ambulance-personeel

Personeel van ambulances in heel Nederland krijgt kogel- en steekwerende vesten aangeboden. Zuid-Limburg is de eerste regio die tot de aanschaf daarvan overgaat. Op termijn volgt de rest van ons land.
Lees meer

Rechters straffen zwaarder bij geweld tegen hulpverleners

De discussie rond het zwaarder straffen van geweld tegen hulpverleners als agenten, ambulancepersoneel en andere mensen met een publieke taak laait regelmatig weer op. Het idee dat daar vaak een ‘te lichte’ straf op staat is gemeengoed en er gaan stemmen op dat op dit soort geweld altijd celstraf moet staan. Maar zijn die straffen wel zo licht? Hoe weegt de rechter dit mee in het strafoordeel? Rechter Elianne van Rens legt uit.
Lees meer

Agressie en geweld tegen hulpverleners

Wekelijks valt er in het nieuws te horen dat weer een Hulpverlener is lastig gevallen bij het uitoefenen van haar taak. TV programma’s geven hier regelmatig aandacht aan maar ook kranten en andere nieuwsrubrieken. Hulpverleners hebben te maken met de meest uiteenlopende vormen van agressie en geweld. Hart voor Hulpverleners wil u graag middels dit […]
Lees meer

Zorgen Staatsbosbeheer om veiligheid boswachters

Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de veiligheid van boswachters. Zaterdag werd voor de tweede keer in korte tijd een boswachter fysiek mishandeld. Dat gebeurde in het recreatieschap IJsselmonde in Zuid-Holland.
Lees meer

Politie wil hoge boetes voor het gooien van vuurwerk naar hulpverleners

Er moet onder meer een boete komen van 5000 euro voor het gooien van vuurwerk naar hulpverleners, aldus de politie. Wie dat doet met drugs of alcohol in het bloed, betaalt het dubbele. Ook is er behoefte aan nieuwe materialen zoals tasers, wapenstokken en bodycams voor bewijsmateriaal. In het tienpuntenplan staat bovendien dat de identiteit van personen die herhaaldelijk de fout in gaan openbaar moet worden gemaakt.
Lees meer

Mogelijkheden om (gedeeltelijk) anoniem aangifte te doen

Er zijn verschillende mogelijkheden om (gedeeltelijk) anoniem aangifte te doen: • domiciliekeuze • aangifte door de werkgever • aangifte onder nummer • beperkt anoniem aangifte doen. Justitie kan ook overgaan tot strafvervolging zonder aangifte, bijvoorbeeld bij zware mishandeling of diefstal met geweld.
Lees meer
crossmenu