"Hart voor Hulpverleners" is bedoeld voor iedereen die tegen het geweld is dat vandaag de dag met steeds grotere regelmaat gebruikt wordt tegen hulpverleners

Wil je een presentatie houden of werkstuk maken in het voortgezet onderwijs over agressie en geweld tegen onze hulpverleners?

Als leerling in het voortgezet onderwijs moet je regelmatig een presentatie houden of werkstuk maken. Hiervoor moet je een maatschappelijk en relevant onderwerp kiezen. Agressie en geweld tegen hulpdiensten is een actueel en maatschappelijk onderwerp.
Lees meer

Voor de onderwijzer/ leerkracht/ docent

Het is een goed gebruik en onderdeel van de opleiding dat leerlingen een spreekbeurt geven of een presentatie houden. Afhankelijk van de groep of klas waarin de leerling zit in het onderwijs dient er een onderwerp/thema gekozen te worden. Wanneer de leerling zelf mag kiezen wordt er bijna altijd een onderwerp gekozen waar hij of zij veel van weet en wat dicht bij hem of haar ligt. Dat voelt immers vertrouwd. Prima op zich, maar het is ook goed om soms een onderwerp of thema te kiezen dat niet direct voor de hand ligt.
Lees meer

Wil je een spreekbeurt geven op de basisschool over agressie en geweld tegen onze hulpverleners?

Agressie en geweld tegen onze hulpverleners is een goed onderwerp voor een spreekbeurt omdat het helaas nog steeds vrijwel dagelijks voor komt. Doordat jij hier een spreekbeurt over houdt wordt er tegelijkertijd positieve aandacht aan gegeven.
Lees meer

Agressie en geweld tegen hulpverleners

Wekelijks valt er in het nieuws te horen dat weer een Hulpverlener is lastig gevallen bij het uitoefenen van haar taak. TV programma’s geven hier regelmatig aandacht aan maar ook kranten en andere nieuwsrubrieken. Hulpverleners hebben te maken met de meest uiteenlopende vormen van agressie en geweld. Hart voor Hulpverleners wil u graag middels dit […]
Lees meer

Voor de leerlingen

Soms mag je zelf een onderwerp kiezen voor een spreekbeurt of presentatie maar soms moet je onderwerp kiezen dat maatschappelijke waarde heeft. Maar wat betekent dat eigenlijk? De maatschappij is waar we samen in en mee leven. Dat is de school, sport, familie, de overheid ( regering ), hulpdiensten, de winkels, enz.
Lees meer

Posters downloaden of printen

Wanneer je op de lees meer button drukt vind je een aantal posters uit de campagne ''Hart voor Hulpverleners''
Lees meer

Feedback leerkracht/leerling

Hart voor Hulpverleners wil u als leerkracht bedanken voor de begeleiding van de leerling die een presentatie/spreekbeurt heeft gehouden of een werkstuk heeft gemaakt over de hulpdiensten met het thema ''agressie en geweld.'' Het is een moedig gekozen onderwerp, wij gaan er vanuit dat u als leerkracht sturing heeft gegeven aan de samenstelling van het werkstuk of de gegeven presentatie/spreekbeurt. Hierdoor draagt u als leerkracht ook bij aan een veiliger samenleving. Vergeet niet het spreekbeurtdiploma of certificaat kosteloos aan te vragen ( zie voor informatie het bericht genaamd ''Voor de onderwijzer/leerkracht/docent'').
Lees meer

Samenwerking met het onderwijs

Hart voor Hulpverleners werkt al ruim 10 jaar samen met scholen. Het thema ''agressie en geweld'' tegen de hulpdiensten en medewerkers met een publieke taak is de laatste jaren helaas steeds actueler geworden.
Lees meer
crossmenu