10 jaar Hart voor Hulpverleners

Overal waar wij behulpzaam kunnen zijn bij de behandeling van het thema '' agressie en geweld tegen hulpverleners'' leveren wij graag een bijdrage. Hart voor Hulpverleners is ook betrokken als deelnemer bij de ronde tafel gesprekken ten behoeve van de Taskforce Onze hulpverleners veilig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Helaas moeten we constateren dat dergelijke initiatieven noodzakelijk zijn en het is een utopie om te denken dat agressie en geweld tegen mensen die werken met een publieke taak gemakkelijk op te lossen valt. Er is een blijvende multidisciplinaire aanpak nodig. Wij willen iedereen die zich in de afgelopen 10 jaar heeft ingezet voor Hart voor Hulpverleners bedanken. Ook in de toekomst blijven wij ons inzetten voor onze hulpverleners.

crossmenu