Mogelijkheden om (gedeeltelijk) anoniem aangifte te doen

Er zijn verschillende mogelijkheden om (gedeeltelijk) anoniem aangifte te doen:
• domiciliekeuze • aangifte door de werkgever • aangifte onder nummer
• beperkt anoniem aangifte doen.
Justitie kan ook overgaan tot strafvervolging zonder aangifte, bijvoorbeeld
bij zware mishandeling of diefstal met geweld.

Aangifte door de werkgever

Ook de werkgever kan aangifte doen.

Hoe? Zo!

• De directie wijst in de organisatie een of meer mensen aan die dat kunnen en
mogen doen namens de directie, bijvoorbeeld een manager, afdelingshoofd
of iemand van de beveiliging.
• De wettelijke basis hiervoor is artikel 161 van het Wetboek van Strafvordering.
Volgens dit artikel is iedereen die kennis draagt van een gepleegd strafbaar feit
bevoegd om hier aangifte van te doen.
• Indien nodig voor de bewijsvoering wordt het slachtoffer gehoord als getuige
of benadeelde. Het slachtoffer moet dan wel naam en geboortedatum opge-
ven, maar als adres kan hij het adres van de werkgever aanhouden.

Als de werkgever aangifte doet, heeft dat de volgende voordelen:

• de werkgever laat hiermee zien dat hij achter de medewerker staat;
• het slachtoffer kan anderen erop wijzen dat niet hij/zij aangifte heeft gedaan,
maar de werkgever. Hierdoor neemt de angst voor represailles af.

crossmenu