Spreekbeurten op school

Wanneer je op school een spreekbeurt moet houden over sociale, maatschappelijke en thematische onderwerpen dan is het onderwerp “agressie en geweld tegen hulpverleners” daar heel geschikt voor. Op deze site staat veel informatie over dit onderwerp die je zou kunnen helpen om een spreekbeurt te maken.
Lees meer

Vrouw aangehouden bij woningbrand in Schiedam

In een woning aan de Burgemeester Honnerlage Gretelaan in Schiedam heeft brand gewoed. De brandweer zette twee blusvoertuigen in om de brand te bestrijden.
Lees meer

Voor de leerlingen

Soms mag je zelf een onderwerp kiezen voor een spreekbeurt of presentatie maar soms moet je onderwerp kiezen dat maatschappelijke waarde heeft. Maar wat betekent dat eigenlijk? De maatschappij is waar we samen in en mee leven. Dat is de school, sport, familie, de overheid ( regering ), hulpdiensten, de winkels, enz.
Lees meer

Posters downloaden of printen

Wanneer je op de lees meer button drukt vind je een aantal posters uit de campagne ''Hart voor Hulpverleners''
Lees meer

Feedback leerkracht/leerling

Hart voor Hulpverleners wil u als leerkracht bedanken voor de begeleiding van de leerling die een presentatie/spreekbeurt heeft gehouden of een werkstuk heeft gemaakt over de hulpdiensten met het thema ''agressie en geweld.'' Het is een moedig gekozen onderwerp, wij gaan er vanuit dat u als leerkracht sturing heeft gegeven aan de samenstelling van het werkstuk of de gegeven presentatie/spreekbeurt. Hierdoor draagt u als leerkracht ook bij aan een veiliger samenleving. Vergeet niet het spreekbeurtdiploma of certificaat kosteloos aan te vragen ( zie voor informatie het bericht genaamd ''Voor de onderwijzer/leerkracht/docent'').
Lees meer

Samenwerking met het onderwijs

Hart voor Hulpverleners werkt al ruim 10 jaar samen met scholen. Het thema ''agressie en geweld'' tegen de hulpdiensten en medewerkers met een publieke taak is de laatste jaren helaas steeds actueler geworden.
Lees meer

Wat moet u als werkgever doen?

Als werkgever hebt u de zorgplicht om te voorkomen dat uw personeel het slachtoffer wordt van intimiderend of gewelddadig gedrag. U moet een beleid voeren dat gericht is op het beschermen van medewerkers tegen agressie en de nadelige gevolgen hiervan. Dit kunt u doen aan de hand van de Risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) ziekenhuizen.
Lees meer

Agressie en geweld in ziekenhuizen

Personeel in ziekenhuizen wordt geregeld met agressie en geweld geconfronteerd, variërend van schelden en beledigen tot (soms grof) lijfelijk geweld. Bijvoorbeeld omdat cliënten op deze wijze (snel) hun behandeling willen afdwingen. Deels komt de agressie ook voort uit frustratie en angst van de cliënt en zijn omgeving, of vloeit voort uit het ziektebeeld of de beperkingen van de cliënt. In ziekenhuizen staat de cliënt veelal centraal. Hierdoor kan er een dilemma ontstaan tussen de belangen van de cliënt en die van het ziekenhuis en haar personeel.
Lees meer

Politie wil hoge boetes voor het gooien van vuurwerk naar hulpverleners

Er moet onder meer een boete komen van 5000 euro voor het gooien van vuurwerk naar hulpverleners, aldus de politie. Wie dat doet met drugs of alcohol in het bloed, betaalt het dubbele. Ook is er behoefte aan nieuwe materialen zoals tasers, wapenstokken en bodycams voor bewijsmateriaal. In het tienpuntenplan staat bovendien dat de identiteit van personen die herhaaldelijk de fout in gaan openbaar moet worden gemaakt.
Lees meer

Mogelijkheden om (gedeeltelijk) anoniem aangifte te doen

Er zijn verschillende mogelijkheden om (gedeeltelijk) anoniem aangifte te doen: • domiciliekeuze • aangifte door de werkgever • aangifte onder nummer • beperkt anoniem aangifte doen. Justitie kan ook overgaan tot strafvervolging zonder aangifte, bijvoorbeeld bij zware mishandeling of diefstal met geweld.
Lees meer
crossmenu