Samenwerking met het onderwijs

De samenleving staat als één blok achter de hulpdiensten. Het is maar een kleine groep die zich schuldig maakt aan verbaal en fysiek geweld tegen de medewerkers met een publieke taak.

Wij vinden het belangrijk dat die verhouding publiek bekend is. Wij stellen het zeer op prijs dat u als onderwijsinstelling aandacht geeft aan dit onderwerp en daarbij ook die juiste verhouding schetst.

 

Instructies Leerkrachten

-Positief benaderen.

-Niet te zwaar aanzetten.

-Positieve dingen benoemen van hulpdiensten.

-Geen angstbeeld ontwikkelen.

-Verhoudingen aangeven.

 

Wat kunt u doen als school

-Het onderwerp agressie en geweld onder de aandacht brengen bij de leerlingen d.m.v. klassikaal hierover te praten.

-Leerlingen dit thema te laten kiezen voor een spreekbeurt, werkstuk of andere vormen van presentatie.

-Een open dag te bezoeken van de hulpdiensten samen met de leerlingen.

-Een hulpverlener uit te nodigen in de klas. Uiteraard dient de leerkracht samen met de leerlingen zich dan voor te bereiden d.m.v. het opstellen van vragen.

-Opstellen van een protocol t.a.v. dit thema.

-Bedenk zelf mogelijkheden.

 

Dankbetuiging/certificaat voor de school

Wanneer u als school deelnemer bent geweest in het educatieprogramma van Hart voor Hulpverleners ontvangt u hiervoor een certificaat.

Wanneer bent u als school deelnemer?

Wanneer u als school mee heeft gewerkt aan één of meer punten van de bovenstaande rubriek ''Wat kunt u doen als school'' bent u deelnemer.

Om het certificaat te ontvangen kunt u een mail sturen naar info@hetnbc.nl o.v.v. aanvraag certificaat school. Vervolgens wordt het ingevulde certificaat u kosteloos toegestuurd.

Hieronder vindt u een voorbeeld van het certificaat.

 

 

 

crossmenu