Leerlijn Brandweer op school

Brandweer op school is een doorlopende leerlijn over de brandweer. Op deze site vindt u filmpjes en opdrachten die leerlingen klassikaal (op het digibord) of individueel kunnen maken. Het doel van het lesmateriaal is dat leerlingen bewust omgaan met het voorkomen van brand en weten wat ze moeten doen als er toch brand uitbreekt. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de taken van de brandweer en leren ze over brandveiligheid op school en thuis.

Het lesmateriaal is onderverdeeld in een digitaal programma met werkbladen voor groep 1/2 en werkboekjes met digitaal materiaal voor groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. Voor alle groepen is de opbouw van het lesprogramma gelijk en komen de thema’s voorkomen, alarmeren, vluchten en bestrijden aan bod. De opdrachten zijn divers, zodat het materiaal kinderen met verschillende leerstijlen aanspreekt. Leerlingen leren, ontdekken en doen in de lessen.

crossmenu