Online agressie via sociale media

Scheldtirades op Twitter of Facebook. Bedreiging via een internetforum. Onverwachts een bewerkte foto of filmpje van jezelf terugzien op Google of YouTube. Ambtenaren maken het regelmatig mee. Online belediging of bedreiging bereikt al gauw een groot publiek. En kan daardoor veel emotionele schade aanrichten. Het is dus belangrijk om agressie via sociale media zoveel mogelijk te voorkomen. En om snel in actie te komen als het toch gebeurt.
Lees meer

Agressie en geweld tegen onze hulpverleners

Geweld en agressie tegen politie en hulpverleners is onacceptabel. Dit wordt ook niet getolereerd. Hier dient de overheid op toe te zien. De politie en medewerkers met een publieke taak bieden hulp of service aan mensen die daar behoefte aan hebben.
Lees meer

25 veiligheidsregio's in Nederland

Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Iedere veiligheidsregio zet zich in voor de veiligheid van de inwoners en bezoekers van dat gebied. Zo zorgt de veiligheidsregio ervoor dat er een brandweer is. Ook maakt de veiligheidsregio afspraken over de aanpak van rampen en crises. Een goede samenwerking tussen hulpverleningsdiensten, overheden, bedrijven en burgers is daarbij belangrijk.
Lees meer

Wat doet Bureau Halt

Aanpak Bureau Halt: Voorkomen van agressie begint bij bewustwording en gedragsbeïnvloeding.
Lees meer

Jonge Haagse boa’s in lastige situaties

Misschien is u dit recent in de media opgevallen. Jonge Haagse boa’s in lastige situaties: ‘Een man sneed zich tot op het bot open’
Lees meer

Nationaal Bureau voor Communicatie 11 jaar partner van Hart voor Hulpverleners

Hart voor Hulpverleners is een initiatief waar al ruim 10 jaar aan gewerkt wordt. Het is destijds als particulier initiatief ontstaan en heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een omlijnd initiatief en is professioneel ondergebracht bij het Nationaal Bureau voor Communicatie. Er wordt gewerkt met een redactie en marketingteam.
Lees meer

Gedragsregels binnen de huisartsenpraktijk

Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we hier een prettige en veilige omgeving met elkaar scheppen. Met het aanwezig zijn in de huisartsenpraktijk, gaat u akkoord met deze gedragsregels.
Lees meer

Verkeersregelaars eisen meer respect

De Nederlandse BOA Bond meldt dat er weinig tot geen respect is voor verkeersregelaars in Nederland; ''Onwetendheid over hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij burgers zijn de voornaamste oorzaken hiervan''.
Lees meer

Rotterdamse primeur: hart-longmachine in traumahelikopter moet tientallen levens redden

Een traumahelikopter op Rotterdam The Hague Airport heeft een landelijke primeur in handen: een mobiele hart-longmachine, die mensen met een hartstilstand een veel grotere kans op overleven biedt. "Patiënten die eigenlijk geen kans meer hebben", legt intensivist Erasmus MC Dinis Reis Miranda uit.
Lees meer

Boa-bonden komen op voor eigen medewerkers

Op 11 februari jl maakte de Nederlandse Boa-bond melding van het volgende artikel. ''Meld onveilige werksituatie bij sluiting horeca aan Boa-bonden''
Lees meer
crossmenu