• Wil je een presentatie houden of werkstuk maken in het voortgezet onderwijs over agressie en geweld tegen onze hulpverleners?

  Als leerling in het voortgezet onderwijs moet je regelmatig een presentatie houden of werkstuk maken. Hiervoor moet je een maatschappelijk en relevant onderwerp kiezen.
  Agressie en geweld tegen hulpdiensten is een actueel en maatschappelijk onderwerp.

  Read more

 • Voor de onderwijzer/leerkracht/docent

  Het is een goed gebruik en onderdeel van de opleiding dat leerlingen een spreekbeurt geven of een presentatie houden. Afhankelijk van de groep of klas waarin de leerling zit in het onderwijs dient er een onderwerp/thema gekozen te worden. Wanneer de leerling zelf mag kiezen wordt er bijna altijd een onderwerp gekozen waar hij of zij veel van weet en wat dicht bij hem of haar ligt. Dat voelt immers vertrouwd. Prima op zich, maar het is ook goed om soms een onderwerp of thema te kiezen dat niet direct voor de hand ligt.

  Read more

 • Samen werken aan recht en veiligheid

  Een productie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de Taskforce Onze hulpverleners veilig.
  Klik op de button Lees meer voor de video ( 02:26 min ).

  Read more

 • Actieprogramma Taskforce Onze hulpverleners veilig

  Maart 2021
  De Taskforce Onze hulpverleners veilig heeft in
  samenspraak met de politie, boa’s en brandweer een
  actieprogramma opgesteld met als doel geweld en
  mishandeling van hulpverleners terug te dringen én
  Nederlanders ervan te doordringen dat nooit en te
  nimmer agressief gedrag richting hulpverleners
  geaccepteerd mag worden.
  Het ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, boa’s
  en brandweer zien veel kansen en raakvlakken om hier
  in de Taskforce gezamenlijk mee aan de slag te gaan.

  Read more

 • Brandweer veelal last van zwaarder geweld

  Uit onderzoek bij het cluster West van Brandweer Midden- en West-Brabant blijkt dat 44 procent van alle manschappen en bevelhebbers bekend zijn met het Agressie en Geweldprotocol.

  Read more

 • Hart voor Hulpverleners staat 100% achter de Taskforce Onze hulpverleners veilig en ondersteunt de initiatieven waar mogelijk.

  Hart voor Hulpverleners is een initiatief waar al ruim 10 jaar aan wordt gewerkt. Hart voor Hulpverleners is bedoeld voor iedereen die tegen het geweld is dat vandaag de dag met steeds grotere regelmaat gebruikt wordt tegen hulpverleners. Hart voor Hulpverleners heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een omlijnd initiatief en is professioneel ondergebracht bij het Nationaal Bureau

  Read more

 • 31 maart Lancering Taskforce Onze hulpverleners veilig

  Op woensdag 31 maart aanstaande vindt de lancering plaats van de Taskforce Onze hulpverleners veilig van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Via het platform Hart voor Hulpverleners zullen wij u in de komende tijd over de lancering en de activiteiten van de taskforce informeren.

  Read more

 • Rellen in Nederland rond avondklok

  Tijdens de invoering van de beladen avondklok zijn op meerdere plaatsen in Nederland rellen ontstaan. Burgemeesters reageren woedend op de rellen en plunderingen.
  In steden als Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Den Bosch, Eindhoven, Haarlem, Geleen, Almelo, Zwolle en Helmond, was het zeer onrustig.

  Read more

 • Forse afname van vuurwerkslachtoffers tijdens jaarwisseling

  Desondanks 400 mensen behandeld op Spoedeisende Hulp en huisartsenposten

  Amsterdam, 5 januari 2021 – Door het coronavirus was 2020 een ander jaar dan alle andere. Ook de jaarwisseling zag er anders uit. Om de medewerkers in de zorg, hulpverlening, politie en BOA’s te ontlasten, was het afsteken van vuurwerk deze jaarwisseling verboden. Waren er met de vorige jaarwisseling nog 1.300 vuurwerkslachtoffers, deze jaarwisseling zijn bijna 400 patiënten behandeld voor vuurwerkletsel op de Spoedeisende Hulp-afdelingen en huisartsenposten.

  Read more

 • Drukke jaarwisseling met veel overlast

  Nederland – De politie heeft deze jaarwisseling veel werk gehad. ‘Het was voor ons een drukke nacht, met veel meldingen van overlast,’ zegt korpschef Henk van Essen. ‘De meldingen gingen met name over branden en vuurwerk. Ook al zijn grote excessen uitgebleven, helaas zijn op verschillende plaatsen collega’s en andere hulpverleners weer geconfronteerd met agressie en geweld en is met zwaar illegaal vuurwerk naar politie en brandweer gegooid.’

  Read more