• Voor de onderwijzer/leerkracht/docent

  Het is een goed gebruik en onderdeel van de opleiding dat kinderen een spreekbeurt geven of een presentatie houden. Afhankelijk van de groep waarin de leerling zit in het basisonderwijs dient er een onderwerp/thema gekozen te worden. Wanneer het kind zelf mag kiezen wordt er bijna altijd een onderwerp gekozen waar hij of zij veel van weet en wat dicht bij hem of haar ligt. Dat voelt immers vertrouwd. Prima opzich, maar het is ook goed om soms een onderwerp of thema te kiezen dat niet direct voor de hand ligt.

  Read more

 • Wil je een spreekbeurt geven over agressie en geweld tegen onze hulpverleners?

  Agressie en geweld tegen onze hulpverleners is een goed onderwerp voor een spreekbeurt omdat het helaas nog steeds vrijwel dagelijks voorkomt.

  Doordat jij hier een spreekbeurt over houdt wordt er tegelijkertijd positieve aandacht aan gegeven.

  Read more

 • Agressie en geweld tegen hulpverleners

  Wekelijks valt er in het nieuws te horen dat weer een Hulpverlener is lastig gevallen bij het uitoefenen van haar taak. TV programma’s geven hier regelmatig aandacht aan maar ook kranten en andere nieuwsrubrieken. Hulpverleners hebben te maken met de meest uiteenlopende vormen van agressie en geweld. Hart voor Hulpverleners wil u graag middels dit platform informeren over dit onderwerp.

  Read more

 • Voor de leerlingen

  Soms mag je zelf een onderwerp kiezen voor een spreekbeurt of presentatie maar soms moet je onderwerp kiezen dat maatschappelijke waarde heeft. Maar wat betekent dat eigenlijk?
  De maatschappij is waar we samen in en mee leven. Dat is de school, sport, familie, de overheid ( regering ), enz.

  Read more

 • Posters downloaden of printen

  Wanneer je op de lees meer button drukt vind je een aantal posters uit de campagne ”Hart voor Hulpverleners”

  Read more

 • Hoe maak je een spreekbeurt?

  Hier geven we jou instructies welke onderwerpen je het beste kunt behandelen in een spreekbeurt over hulpdiensten. De volgorde van de onderwerpen worden hieronder weergegeven als je op de knop lees meer drukt.

  Read more

 • Brandweer veelal last van zwaarder geweld

  Uit onderzoek bij het cluster West van Brandweer Midden- en West-Brabant blijkt dat 44 procent van alle manschappen en bevelhebbers bekend zijn met het Agressie en Geweldprotocol. Van de ondervraagden zijn er 27 in aanraking geweest met gewelddadig gedrag. In 19 van de 27 gevallen waren omtrent gedrag in categorie C en D. Deze incidenten kunnen oplopen van schelden tot

  Read more