Slogan al tien jaar actueel

’’Hart voor Hulpverleners is bedoeld voor iedereen die tegen agressie /geweld is dat wordt gebruikt tegen hulpverleners’’. Deze slogan is al 10 jaar oud maar helaas nog altijd actueel. Eigenijk moeten we zeggen dat dit geldt voor iedereen die werkzaam is in een publieke taak. Het betreft dus niet alleen politie, brandweer en ambulancemedewerkers maar ook Boa’s, verkeerregelaars, mensen die werken in het openbaar vervoer en vergeet vooral zorgpersoneel niet.
Lees meer

Meer organisaties hebben te maken met agressie en geweld

Het is al lang niet meer zo dat Politie, Brandweer en Ambulance-diensten als enige doelwit zijn van agressie en geweld.
Lees meer

Dankbetuiging

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan 10 jaar Hart voor Hulpverleners. Wij willen iedereen die afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van Hart voor Hulpverleners enorm bedanken voor hun inzet. De mensen van het eerste uur, de redactiecommissie, bedrijven en organisaties, de media, marketing, hulpdiensten en overheden. Mede door uw inzet en bijdrage hebben wij ons kunnen ontwikkelen. Nogmaals veel dank. Dit inspireert ons om door te gaan met het goede werk.
Lees meer

Veel geweld tegen politie door hooligans

Tientallen NEC-aanhangers zochten 17 oktober j.l. de confrontatie met de politie na verloren wedstrijd. De politie werd bekogeld met stokken en stenen en een politiebus moest het ontgelden. 
Lees meer

Samen werken aan recht en veiligheid

Een productie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met de Taskforce Onze hulpverleners veilig. Klik op de button Lees meer voor de video ( 02:26 min ).
Lees meer

Wet uitbreiding taakstrafverbod

Dit wetsvoorstel breidt in het Wetboek van Strafvordering het huidige taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven uit naar elke vorm van fysiek geweld tegen personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.
Lees meer

Proef met wapenstok voor BOA’s in januari van start in tien gemeenten

Vanaf uiterlijk januari krijgen start in tien Nederlandse gemeenten een proef waarbij boa’s in de openbare ruimte de beschikking krijgen over de korte wapenstok. Deze pilot zal worden uitgevoerd voor de duur van één jaar. De opgedane ervaringen en de evaluatie van de pilot dienen als input voor nieuwe regelgeving over bewapening en uitrusting van de boa’s.
Lees meer

Politiemedewerkers ontvangen 300 euro bonus voor inzet tijdens coronacrisis

Als blijk van waardering stelt minister Grapperhaus van justitie een eenmalige bonus beschikbaar voor politiemedewerkers.
Lees meer

De Nederlandse corona -maatregelen: basisregels voor iedereen

Controle over het virus krijgen we alleen als iedereen zich aan de volgende basisregels houdt: Hygiëneregels, regels om afstand te houden en regels voor het vermijden van drukte.
Lees meer

Respect voor zorgmedewerkers in coronatijd

Tijdens de coronacrisis kunnen we allemaal zien hoe belangrijk medewerkers in de zorg zijn. Ze staan letterlijk dag en nacht voor ons klaar.
Lees meer
crossmenu