Van de ondervraagden zijn er 27 in aanraking geweest met gewelddadig gedrag. In 19 van de 27 gevallen waren omtrent gedrag in categorie C en D. Deze incidenten kunnen oplopen van schelden tot het gebruik van fysiek geweld. Deze cijfers liggen echter in deze regio nog steeds lager dan het landelijk gemiddelde. In de sector Risicobeheersing ligt het percentage wat te maken krijgt met agressie en geweld aanzienlijk hoger.