Gedragsregels binnen de huisartsenpraktijk

1. We accepteren elkaar met onze verschillen.
2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
3. We houden ons aan de wet wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.
4. Dreigend en grof taalgebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag.
Hiervan wordt melding gemaakt aan de praktijkmanager, die daar een registratie
van zal maken.
5. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld. Hiervan wordt melding
gemaakt bij de politie

crossmenu