Tienduizend verdachten van geweld tegen agenten, boa's en ambulancepersoneel

Bijna 10.000 mensen hebben zich volgens het Openbaar Ministerie vorig jaar schuldig gemaakt aan geweld tegen mensen met een publieke taak. Het OM telde in 2022 ruim 9900 verdachten van geweld tegen bijvoorbeeld politieagenten, boa's en ambulancemedewerkers. Dat is een lichte toename ten opzichte van 2019, toen het Openbaar Ministerie nog 9500 verdachten registreerde. Meestal gaat het om verbale agressie, zoals schelden of dreigen. Een op de drie verdachten gebruikte volgens het OM fysiek geweld.
Lees meer

Bijna 13.000 keer geweld tegen politie in 2022

Nederland - Politiemedewerkers kregen vorig jaar zo’n 13.000 keer te maken met agressie en geweld. Het aantal incidenten is de laatste jaren nagenoeg gelijk, maar het zijn er veel te veel. Geweld tegen agenten en hulpverleners blijft onacceptabel. Hoofdagent Paul kan er over meepraten.
Lees meer

Agressie en geweld tegen onze hulpverleners

Geweld en agressie tegen politie en hulpverleners is onacceptabel. Dit wordt ook niet getolereerd. Hier dient de overheid op toe te zien. De politie en medewerkers met een publieke taak bieden hulp of service aan mensen die daar behoefte aan hebben.
Lees meer

Rookmelder verplicht per 2022

Sinds 1 juli 2022 is een rookmelder op iedere verdieping van uw huis verplicht. Een rookmelder gaat piepen zodra de melder in contact komt met rook. U krijgt zo een waarschuwing bij rook of brand.
Lees meer

Rotterdamse primeur: hart-longmachine in traumahelikopter moet tientallen levens redden

Een traumahelikopter op Rotterdam The Hague Airport heeft een landelijke primeur in handen: een mobiele hart-longmachine, die mensen met een hartstilstand een veel grotere kans op overleven biedt. "Patiënten die eigenlijk geen kans meer hebben", legt intensivist Erasmus MC Dinis Reis Miranda uit.
Lees meer

Meer organisaties hebben te maken met agressie en geweld

Het is al lang niet meer zo dat Politie, Brandweer en Ambulance-diensten als enige doelwit zijn van agressie en geweld.
Lees meer

Risicoinventarisatie en – evaluatie (RI&E)

Als werkgever hebt u de zorgplicht om te voorkomen dat uw personeel het slachtoffer wordt van intimiderend of gewelddadig gedrag. U moet een beleid voeren dat gericht is op het beschermen van medewerkers tegen agressie en de nadelige gevolgen hiervan. Dit kunt u doen aan de hand van de Risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) ziekenhuizen. De maatregelen die u neemt om de risico’s te beperken legt u vast in een plan van aanpak.
Lees meer

Dankbetuiging

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan 10 jaar Hart voor Hulpverleners. Wij willen iedereen die afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd aan de activiteiten van Hart voor Hulpverleners enorm bedanken voor hun inzet. De mensen van het eerste uur, de redactiecommissie, bedrijven en organisaties, de media, marketing, hulpdiensten en overheden. Mede door uw inzet en bijdrage hebben wij ons kunnen ontwikkelen. Nogmaals veel dank. Dit inspireert ons om door te gaan met het goede werk.
Lees meer

Veel geweld tegen politie door hooligans

Tientallen NEC-aanhangers zochten 17 oktober j.l. de confrontatie met de politie na verloren wedstrijd. De politie werd bekogeld met stokken en stenen en een politiebus moest het ontgelden. 
Lees meer

Oproep: Initiatieven tegen agressie en geweld

Er zijn in Nederland steeds meer initiatieven tegen agressie en geweld tegen hulpverleners. Dat zijn professionele initiatieven maar ook steeds meer verenigingen, scholen en bedrijven zetten dit onderwerp op de kaart. Ook in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ( MVO ) past dit onderwerp.
Lees meer
crossmenu