Op veel plaatsen in Nederland zijn agenten en hulpverleners belaagd. Korpschef Erik Akerboom noemt het geweld tegen hulpverleners ‘onacceptabel’.

Hulpverleners werden bekogeld met o.a vuurwerk. De ME heeft moeten ingrijpen om op bepaalde plaatsen de openbare orde te herstellen. In de grote steden was de sfeer regelmatig grimmig en waren er meer incidenten met geweld tegen politie, ME, brandweer en ambulance. Er zijn veel aanhoudingen verricht. Er wordt gesproken over “een opgaande lijn van geweld tegen politie en hulpverleners”. Deskundigen en betrokkenen pleiten voor een vuurwerkverbod  (knalvuurwerk).

“Straffen voor misdrijven in de nieuwjaarsnacht vallen 75% zwaarder uit dan de rest van het jaar. Voor geweld tegen agenten en hulpverleners geldt dit jaar een strafverzwaring van 200 %.”