Het totaal aantal slachtoffers is hiermee 70 procent gedaald ten opzichte van de vorige jaarwisseling (108 ten opzichte van 385 patiënten op de Spoedeisende Hulp en 275 ten opzichte van 900 patiënten bij de huisartsenposten). Dit blijkt uit onderzoek van VeiligheidNL in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. De gegevens zijn gebaseerd op onderzoek bij alle Spoedeisende Hulp-afdelingen in Nederland en ruim drie kwart van alle huisartsenposten op 31 december 2020 en 1 januari 2021.

Birgitte Blatter, Manager Onderzoek bij VeiligheidNL: “We zijn blij te zien dat het vuurwerkverbod heeft geleid tot een forse daling van het aantal vuurwerkslachtoffers. Daarnaast blijkt dat het verbod gelukkig geen verschuiving naar het afsteken van zwaar illegaal vuurwerk heeft veroorzaakt. Toch vinden we het aantal van 400 vuurwerkgewonden dat op de Spoedeisende Hulp of huisartsenpost terecht is gekomen nog best hoog, gezien het vuurwerkverbod.” 

Vuurwerkslachtoffers dit jaar relatief jong 
Opvallend is dat bijna twee derde van de slachtoffers jonger was dan 20 jaar (63%); bij de voorgaande jaarwisseling was dit aandeel lager (49%). Evenals eerdere jaren raakten veel meer jongens en mannen (82%) gewond dan meisjes en vrouwen.

Minder slachtoffers door zwaar illegaal vuurwerk en carbid
De daling van het aantal vuurwerkslachtoffers gold voor alle typen vuurwerk, ook voor zwaar illegaal vuurwerk (waaronder nitraten en cobra’s) en carbid schieten. Van de verwondingen die we zagen ontstond de meerderheid door knalvuurwerk. Het aandeel gewonde omstanders (44%) was lager dan vorig jaar (51%).

Vooral brandwonden, minder oogletsels
Patiënten werden voornamelijk behandeld aan brandwonden (41%), vooral aan handen of vingers. Het aandeel oogletsels was dit jaar met 14 procent relatief laag, vorig jaar was dit 27 procent. Ook open wonden (7%) en botbreuken (5%) moesten worden behandeld, voornamelijk op de SEH-afdeling, en zoals elk jaar waren er enkele amputaties te betreuren.

Over het onderzoek
Voor het verzamelen van gegevens over vuurwerkongevallen rond de jaarwisseling werkt VeiligheidNL samen met de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, waaronder de huisartsenposten) en de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. Het totaal aantal vuurwerkslachtoffers is vastgesteld op basis van registratie op alle SEH-afdelingen en bij ruim drie kwart van de huisartsenposten in Nederland. Van de 86 ziekenhuizen leverden er 59 daarnaast uitgebreide toedrachtinformatie van de vuurwerkletsels. Ook 45 huisartsenposten leverden uitgebreide toedrachtinformatie aan.

Over VeiligheidNL
Veiligheid is niet per ongeluk. Ongelukken overkomen je, veiligheid niet. Veiligheid is gemaakt of aangeleerd. Veiligheid is een set van regels, methodes, oplossingen en vooral gedrag. Door goed om te gaan met risico’s, je te houden aan regels en je – bewust of onbewust – verantwoordelijk te gedragen, maak je het veilig voor jezelf, voor anderen, voor je omgeving. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is het resultaat van onderzoek, van wetenschap, van interventies, van gedrag.

VeiligheidNL is het kenniscentrum voor letselpreventie. Wij verzamelen data en bedenken en ontwikkelen methodes en interventies waarmee mensen (veilig)er door het leven gaan. We zijn de ‘science achter safety’. En we strijden voor maximale impact, vanuit een wetenschappelijk fundament. Dat kunnen we niet alleen, daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Want veiligheid is niet per ongeluk.

Over de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) is de wetenschappelijke beroepsvereniging van spoedeisende hulp artsen (SEH-artsen) en artsen in opleiding tot spoedeisende hulp arts. Het doel van de vereniging is een gelijkwaardige hoge kwaliteit van zorg op alle spoedeisende hulp afdelingen door SEH-artsen die 24/7 aanwezig zijn.

Over InEen
InEen versterkt, vernieuwt en verbindt de eerste lijn en behartigt de belangen van de georganiseerde eerste lijn. De eerste lijn speelt een sleutelrol in het behoud van de hoge kwaliteit van zorg die Nederland gewend is. Een krachtige eerste lijn, met de huisarts als spin in het web, vormt het fundament voor goede en betaalbare zorg. De zorg vertrekt vanuit de behoefte van de patiënt (persoonsgerichte zorg), heeft een proactieve aanpak en is resultaatgericht. Om de zorg dicht bij de patiënt te kunnen bieden zijn goed georganiseerde lokale en regionale huisartsen- en eerstelijnsorganisaties, waaronder huisartsenposten, nodig om de noodzakelijke randvoorwaarden te regelen.

Over de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT)
De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) is de landelijke beroepsvereniging van de Traumachirurgen. Traumachirurgen zijn chirurgen die zich gespecialiseerd hebben in de behandeling van letsels na ongevallen, zoals botbreuken, inwendige letsels na verkeersongevallen en steek- en schietpartijen. Traumachirurgen zijn ook nauw betrokken bij de behandeling van veelal wat ernstigere vuurwerkverwondingen.