Naast deze vuurwerkslachtoffers op de SEH-afdeling bezochten naar schatting 517 personen met vuurwerkletsel een huisartsenpost.
Het totaal aantal van naar schatting 773 vuurwerkletsels betekent een stijging (+102%) ten opzichte van de jaarwisseling 2020-2021. Het aantal van 256 SEH-bezoeken wegens
vuurwerkletsel is een ruime verdubbeling ten opzichte van vorig jaar (destijds 108), toen ook een algemeen verbod op oudejaarsvuurwerk was ingesteld. Het aantal SEH-bezoeken lag wel ruim
lager dan de 385 vuurwerkslachtoffers die tijdens de jaarwisseling 2019-2020 op een SEH werden behandeld. Huisartsenposten zagen dit jaar bijna twee keer zo veel slachtoffers als vorig jaar.