Geweld tegen hulpverleners
Het aantal geregistreerde incidenten met geweld tegen hulpverleners is vergelijkbaar met afgelopen jaren. Wel  waren meer politiemedewerkers betrokken bij deze incidenten. ‘Geweld tegen hulpverleners is en blijft onacceptabel,’ zegt Van Essen.’

Daling vuurwerkletsel
‘Positief zijn de berichten over de grote daling van vuurwerkletsel. De inzet was om de spoedeisende hulp op dit punt te ontlasten en dat is gelukt.’

Overlast door vuurwerk
De politie heeft meer incidenten geregistreerd dan de voorgaande  jaren. Mogelijk komt dit doordat burgers vanwege het vuurwerkverbod eerder melding van overlast deden.

 

Bron: politie.nl