De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voeren actie vanwege toenemend agressie en geweld. Er wordt actie gevoerd in meerdere steden in Nederland. Incidenten met geweld komen steeds vaker voor.

De Nederlandse BOA Bond is betrokken bij de landelijke actie. De BOA’s willen meer middelen om zich beter te kunnen verdedigen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid meldt dat het geweldsmonopolie ligt bij de politie en de gemeentebesturen werkgever zijn van de BOA’s en zij gaan over hun omstandigheden en beschermingsmiddelen. Op Hemelvaartsdag werden in IJmuiden BOA’s mishandeld, hierbij is een boa in het ziekenhuis beland. Hierover heeft de media afgelopen dagen regelmatig verslag gedaan.