Partners

Hart voor Hulpverleners is een financieel onafhankelijke organisatie, en dus voor een groot deel afhankelijk van particuliere contributies en donaties. Een belangrijke ‘partner’ van Hart voor Hulpverleners is MediaMere Entertainment en Internet Solutions. Daarnaast zijn er tal van bedrijven die het werk van Hart voor Hulpverleners steunen met een gift of deel van de omzet. Door bij deze ‘partners’ producten of diensten af te nemen, steunt u onze organisatie.

MediaMere Entertainment en Internet Solutions

mediamerebannerMediaMere Entertainment en Internet Solutions is een jong en dynamisch multimedia bedrijf. In 2005 zijn Martijn de Vries en Raoul Ma-Ajong begonnen met het ontwikkelen van interactieve media concepten. Tegenwoordig zijn video en internet een belangrijke vorm van communicatie.

Door de jaren heen hebben wij ons weten te specialiseren in verschillende media sectoren zoals videoproducties, audioproducties, multimediaproducties en grafisch ontwerp. In ons portfolio vindt u enkele door ons ontworpen websites, producties en presentaties.
Bezoek de website

Veilige publieke taak

beeldmerk_veilige_publieke_taak1Het programma Veilige Publieke Taak heeft als doel te komen tot een situatie waarin werknemers met een publieke taak hun werk veilig en respectvol moeten kunnen uitoefenen.

De hoofdlijnen van het programma zijn het voorkomen van agressie en geweld, het aanpakken van de daders en het ondersteunen van werkgevers bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun veiligheidsbeleid.
Bezoek de website