Informatie

In deze rubriek geven wij u informatie over de website. Zo kunt u hier vinden waarom wij deze actie zijn gestart en wat wij hiermee willen bereiken. Heeft u meer informatie voor deze rubriek? Neem contact met ons op via info@hartvoorhulpverleners.nl

Informatie over Hart voor Hulpverleners

Agressie in de zorg is niet normaal!
Regelmatig worden medewerkers uit de zorg- / hulpverlening geconfronteerd met agressie of geweld. Wij vinden dat dit niet meer zo door kan en mag gaan. Er is door o.a. het ambulancepersoneel een duidelijk signaal afgegeven dat dit niet langer meer wordt geaccepteerd en wij vinden dat ze daar in gesteund moeten worden.

Volgens de arbeidsinspectie geven werknemers in de zorgverlening aan dat agressie er nu eenmaal bij hoort. Statistieken laten dit ook blijken en geven aan dat agressie in de zorg een actueel een veel voorkomend probleem is. Ten opzichte van de normale beroepsbevolking is een baan in de zorgverlening doordrenkt met veel meer en grotere risico’s en is de kans op intimidatie en lichamelijk geweld vele male groter.

Agressie
Agressie in de zorg komt helaas nog veelvoudig voor. Dit blijkt uit het onlangs verschenen onderzoek van TNO in opdracht van V&VN. De titel van het onderzoek “het grote gevaar van de zorg” zegt eigenlijk al genoeg. De gevaren zijn groot en de risico’s niet gering. De gevolgen van agressie in de zorg blijven ook niet achterwege; hogere zieteverzuimpercentages en een grotere neerslachtigheid zijn enkele voorbeelden hiervan. De toename van agressie in de zorg heeft te maken met de vergrijzing en het de toename van dementerende ouderen. Nova publiceerde op hun website dat één op de acht dementen ouderen eens of meerdere keren per week slaat. 60 procent van de dementerende ouderen duwt, schopt, gilt en vloekt vaak.

Zorg
Toch is de zorg een prachtige werkomgeving waar veel voldoening uit te halen is. Veel zorgverleners zouden nooit van baan wisselen; ondanks de risico’s van agressie in de zorg. Omgaan met het probleem en het streven naar oplossingen moeten het werkklimaat beter maken. verpleeghuisarts Sytse Zuidema zegt tegen NOVA: “Anti-psychotica, pillen, zijn niet de oplossing voor agressie in de zorg. Je moet het zoeken in een andere benadering, een andere manier van omgaan met mensen met dementie.”

Hart voor Hulpverleners
Hart voor Hulpverleners is bedoeld voor iedereen die tegen het geweld is dat vandaag de dag met steeds grotere regelmaat gebruikt word tegen ambulance- en ziekenhuispersoneel, maar ook tegenover alle andere zorg- / hulpverleners.