334473

Relatief vaker geweld tegen Limburgse ambtenaren

Werknemers met publieke functie krijgen in Limburg vaker met agressie te maken dan in andere regio’s in het land.

Uit onderzoek van de Monitor Veilige Publieke Taak 2015 blijkt dat in de regio’s Gelderland-Midden en Limburg agressie en geweld door derden het meest voorkomt.

Het gaat hierbij vooral om lichamelijk geweld. Tegenover het landelijk gemiddelde scoort Limburg bij agressie, intimidatie, en geweld hoger dan andere regio’s. In de monitor zijn alle publieke functies gemeten, waaronder onderwijs, ziekenhuis- en ambulancepersoneel, hulpdiensten als politie en brandweer, jeugdzorg, en openbaar vervoer.

Limburg scoort gemiddeld in de overige twee gemeten vormen van agressie, namelijk pesten en seksuele intimidatie. Seksuele intimidatie kwam in het inmetingsjaar 2014 bij 10 procent van de 636 respondenten voor. 40,7 procent van deze respondenten kreeg dat jaar te maken met een vorm van agressie.

In 2014 had ruim een kwart van de slachtoffers behoefte aan extra maatregelen tegen agressie en geweld. De maatregelbehoefte is het grootst in het openbaar vervoer, in de zorg, en bij hulpdiensten. In Amsterdam, Rotterdam en Limburg is de behoefte aan maatregelen relatief groot.

Geschat wordt dat de verzuimkosten als gevolg van agressie of geweld tegen medewerkers met een publieke taak bijna 367 miljoen euro per jaar bedragen.

Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg