Veilige Publieke Taak: Meer veiligheid op straat

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet een landelijke campagne in: ‘Meer veiligheid op straat’. Aanleiding voor deze campagne is het hoge aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Zo was 65 procent van alle werknemers met een publieke taak (politieagenten, brandweerlieden, ambulancepersoneel, buschauffeurs, treinconducteurs, medewerkers van gemeentelijke diensten, verpleegkundigen, verkeersregelaars en stadswachten) slachtoffer van geweld in 2009.

Van de bevolking blijkt 30 tot 40 procent wel eens getuige te zijn geweest van agressie op straat, maar weet niet wat het dan moet doen. De campagne laat zien hoe je een bijdrage kunt leveren aan het terugdringen van agressie en geweld. Met televisiespotjes en interactieve banners wordt een beroep gedaan op iedereen die getuige is en worden tips aangedragen hoe je in zo’n situatie kunt handelen. Door actie te ondernemen, maken we het daders veel moeilijker en kan dit urgente maatschappelijke probleem worden teruggedrongen. Aan deze landelijke campagne doen ook gemeenten, politie, brandweer, ov-bedrijven en andere werkgevers met een publieke taak mee.

Werkgevers kunnen ook helpen bij bescherming van werknemers met een publieke taak. Mocht een werknemer betrokken zijn bij agressie en geweld dan moet je als werkgever nazorg verlenen en ervoor zorgen dat het incident geregistreerd wordt. Het is dus belangrijk dat elk voorval van agressie en geweld wordt gemeld door de werknemer of door de werkgever. Kijk voor meer informatie op www.veiligepublieketaak.nl

Wil je meer informatie over deze campagne?
Neem contact op met Rijksoverheid.