Meld Misdaad Anoniem: Klappen in plaats van bloemen

belmIn plaats van bloemen krijgen brandweerpersoneel, ambulancepersoneel en andere medewerkers met een publieke taak vaak klappen als dank. Onder dit motto start Stichting Meld Misdaad Anoniem (M.) vandaag in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een campagne over agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak.
De campagne is vooral gericht op 15- tot 30-jarig uitgaanspubliek dat getuige kan zijn van agressie of geweld tegen hulpverleners en andere werknemers met een publieke taak. Deze getuigen kennen vaak de daders, en de daders kennen hen. Daarom durven zij soms niet met hun informatie naar de politie te gaan. Melden via M. kan dan een goed en veilig alternatief zijn.

Er is bewust voor gekozen om de campagne te starten voor de komende feestdagen, omdat deze traditioneel gepaard gaan met agressie en geweld tegen brandweer en ambulancepersoneel. De campagne past in het actieprogramma van het kabinet om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak aan te pakken. Bij de aanpak is opsporing van daders essentieel.

Klappen in plaats van bloemen
M-affiche.inddUitgaan met vrienden is leuk, totdat iemand gewond raakt.
Dan ben je blij met de ambulance die klaar staat. Maar wat, als een hulpverlener wordt neergemept door jouw beste vriend?

Hulpdiensten helpen hun medemens.
Maar tegen welke prijs?
“We weten waar je woont!”
“We pakken je vrouw en kinderen!”
Personeel op de ambulance, trein of bus wordt te vaak bedreigd.
Brandweer en baliemedewerkers krijgen regelmatig klappen in plaats van bloemen

Stank voor dank, dus.

Hoe ernstig is het?
Gemiddeld heeft twee op de drie werknemers met een publieke taak heeft het afgelopen jaar te maken gehad met niet-gewenst gedrag van externen. Een kwart van deze mensen zelfs met fysiek geweld zoals duwen, slaan en schoppen.

Treinconducteurs, gevangenispersoneel en mensen op de ambulance
Treinconducteurs, gevangenispersoneel en mensen op de ambulance hebben er het meest mee te maken: 90 tot 100 procent. Zij worden hier één á twee keer per week geconfronteerd met dit ongewenste gedrag.

Andere werknemers met een publieke taak
Daarnaast zijn ook andere werknemers met een publieke taak in aanraking gekomen met agressie en geweld.

Belastingdienst: 60%

Brandweer: 48%

Gemeenteraad: 41%

Politie: 43%

CWI en UWV: 61%

Voortgezet onderwijs: 69%

Ziekenhuis: 69%

Meer informatie?
Meld Misdaad Anoniem
http://www.meldmisdaadanoniem.nl/