Facebook: Hart voor Hulpverleners

Logo Facebook

Deze Facebookpagina is bedoeld voor iedereen die tegen het geweld is dat vandaag de dag met steeds grotere regelmaat gebruikt word tegen ambulance- en ziekenhuispersoneel, maar ook tegenover alle andere zorg- / hulpverleners. Het kan niet zo zijn dat deze mensen belemmerd worden in de uitvoering van hun vak. Het is een zwaar beroep en ze worden elke dag weer geconfronteerd met de meest vreselijke situaties. Het mag niet zo zijn dat ze hiervoor met agressie bedankt worden. Ze zijn er voor ons allemaal, laten we dat vooral niet vergeten. Laten we met zijn allen achter ze gaan staan. Ze verdienen dat respect.

Meer informatie?
Stop het geweld tegen zorg- / hulpverleners
https://www.facebook.com/hartvoorhulpverleners