18-06-15po

Veel politievrijwilligers gedemotiveerd

Politievrijwilligers raken gedemotiveerd door een gebrek aan opleiding en begeleiding. Dat staat in in een brief van de Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) aan minister Van der Steur.

“Door de onrust binnen de Nationale Politie is er te weinig tijd op de werkvloer om politievrijwilligers goed te begeleiden”, zegt LOPV-woordvoerder Michael Sijbom.
“De afgelopen jaren zijn de opleidingen verkort waardoor de vrijwilligers beperkter zijn opgeleid en in de praktijk blijkt dat ze daardoor moeilijker inzetbaar zijn”, zegt Sijbom. Als voorbeeld geeft hij een winkeldiefstal waarbij een vrijwilliger wel een winkeldief mag inrekenen, maar geen onderzoek mag doen naar de winkeldiefstal. Ook mag een vrijwilliger wel deelnemen aan een verkeerscontrole, maar geen aanrijdingen afhandelen. Volgens Sijbom moet de opleiding beter aansluiten op de vaardigheden waarover de vrijwilliger al beschikt. “Er moet veel meer worden gekeken naar de achtergrond van mensen. Aan het eind van de opleiding moet er een volwaardige politiekracht staan die overal voor kan worden ingezet.”

Vrijwilligers vragen zich af of ze nog wel welkom zijn en zich in moeten blijven zetten voor de politie, schrijft LOPV aan de minister. Steeds meer mensen haken na korte tijd al af omdat er bij hen onjuiste verwachtingen zijn gewekt. De LOPV vreest dat als er niets gebeurt de uitstroom van vrijwilligers straks groter zal zijn dan de instroom.

“Mensen die zich in hun vrije tijd, en soms met gevaar voor lijf en leden, inzetten voor de politie, verdienen meer erkenning en waardering dat ze momenteel krijgen”, zegt de LOPV.

De organisatie wil dat er in het herijkingsplan voor de Nationale Politie dat onlangs werd aangekondigd ook aandacht komt voor politievrijwilligers.

Foto: Jean-Pierre Geusens

Posted in Ambulance.